Hedeflerimiz

Doğanın şehirlerden, şehirlerin de doğasından uzaklaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Gezegenimiz, insanlığın bu yok edici tercihi nedeniyle iklim krizi gibi geri dönüşü olmayan felaketlerle yüzleşiyor.
Şehirler parçası oldukları ekosistemden koparken kirlilik, afetler ve adaletsizlik üreten bir makineye dönüşüyor. Direncini yitiriyor. Bir yandan içinde insanları, yani canlılığı barındırırken öte yandan robotik bir mekan haline geliyor.
Yepyeni bir şehircilik kavramı ortaya atarak şehrin ekosistem değerini, tüm yaşamsal veriler ve vatandaşların katılımıyla buluşturan İZPA, günümüz şehirlerinin kendi kendine zarar veren özelliklerini ortadan kaldırmaya yönelik bir tasarım.

Daha Fazlası
Döngüsel Kültür

Döngüsel Kültür

2021 yılında İzmir'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'nde, dünyadaki yaşamı yeniden canlandırmak için yeni bir kavram geliştirdik: “Döngüsel Kültür”. Bu kavram kültürü, yapıyı birbirine bağlayan harç, bir ağacın köklerini ve dallarını birbirine bağlayan su damlaları olarak kabul eder.

Döngüsel kültür, bireysel sorunları geçici olarak çözen günlük uygulamaların ötesine geçer. Bunun yerine, insan ve doğa ile geçmiş ve gelecek arasındaki uyumu teşvik ederek şehirlerimizin bütüncül bir dönüşümünü hedefler. Bu nedenle İZPA, döngüsel kültürü döngüsel şehirciliğin özü olarak görmektedir.

Daha Fazlası

Çukur Han

8 bin 500 yıllık tarihi boyunca Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden birisi olan İzmir’de, bu birikimin izlerini görebileceğimiz pek çok yapı yer alıyor. İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) ofisi, bu yapılardan biri olan Çukur Han’da yer alıyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde dahi bahsi geçen bu yapının restorasyonu, çelik ve ahşap güçlendirme ile tarihi dokusuna uygun şekilde tamamlandı.
Kent tarihinin anıt yapılarından birisi olan Çukur Han, İZPA’nın yanı sıra İzDoğa, Cittaslow Metropol Ofisi ve İzTarım’a ev sahipliği yapıyor. Han, geçmişten gelen estetik ve tarihi dokusuyla kapılarını bütün İzmir Gönüllüleri’ne açıyor.

Daha Fazlası