Ekosistemİzmir

Ekosistem İzmir Programı: Doğamızla Uyum
İzmir, bakir kıyılardan iki bin metreyi aşan dağlara uzanan ve birçok farklılığı içerisinde barındıran bir bölgede yer almaktadır. Akdeniz fokları, flamingolar, antik zeytin ağaçları ve diğer birçok tür burada insanlarla birlikte yaşamaya devam etmektedir. Ege'nin zeytini ile kuzey ormanlarının kestanesi, İzmir'deki tek bir vadide buluşabilir. İzmir makilik alanları, doğal ormanları, denizi, sulak alanları ve yüksek dağlarıyla Anadolu'daki farklı ekosistemleri kendi sınırları içerisinde barındırır.

Öte yandan, yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusu ve hızla büyüyen endüstrisi, ticaret hacmi, turizmi ve tarımıyla İzmir, Türk ekonomisinin kalbidir. İzmir'in yüzlerce yıldır varlığını sürdüren limanıyla, Anadolu'nun ve Asya'nın dünyaya açılan kapısı olmuştur. İzmir, 8500 yıllık tarihi boyunca insan medeniyetlerini şekillendiren bir dünya kenti olmuştur.

Ekosistem İzmir Programı'nın temel amacı, İzmir'i yüzyıllar boyunca evrensel bir liman şehri yapan İzmir'in ekolojik zenginliği ve ekonomisinin bir arada sürdürülebilmesini sağlamaktır. Bu program altında, kentin sıra dışı ekosistem çeşitliliğini koruyarak ve güçlendirerek İzmir’in dayanıklılığını artıracak adımlar atıyoruz.

Bu programın özü, ekoloji ve ekonominin birbiriyle çelişen önceliklerini ortadan kaldırmaktır. Bunu başarabilmek için kentsel ve kırsal alanların birbiriyle iç içe tasarlanması gerekmektedir.

Bu tasarım anlayışıyla, şehir planlamasının ana odak noktasını şehir merkezinden geçiş koridorlarına ve kırsal alanlara kaydırıyoruz. Doğal afetlere ve kentsel saçaklanma sonucu gelişen yapılaşmaya tabi geçiş alanlarını kaderine terk etmek yerine, bu alanları ekolojik alanlar ile ekonomik değer üreten faaliyetlerin birlikte genişleyebileceği başlangıç noktaları olarak kavrıyoruz. Şehrin farklı katmanları arasında fiziksel, ekonomik ve toplumsal bağlar kurarak onu dirençli bir ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Ekosistem İzmir Programı çerçevesinde yürütülen projeler, şehrin tüm katmanlarını kat ederek İzmir Körfezi'nden kırsal bölgelere doğru genişlemektedir. Program dahilindeki her bir proje, seçilmiş pilot bölgelerdeki mekanların dönüşümünü hedefler.

İzmir’in Kentsel Havzaları
Yaşayan Körfez İzmir
Hareketlilik Adası
Ekolojik Koridorlar
Yaşayan Parklar
İzmir’in Kırsal Havzaları