İzMiras

İzMiras Ofisi: Geçmişimizle Uyum

Döngüsel kültürün ayaklarından biri olan geçmişimizle uyum ilkesiyle çalışan ofis, İzmir’in kültür ve doğa mirasını yaratıcılığın ve yenilikçiliğin kaynağı olarak ele alıyor.

İzMiras Ofisi üç temel amaçla çalışıyor. Birincisi, İzmir kültür mirasının bugünün İzmir halkı tarafından daha iyi bilinmesi ve anlaşılması. İkincisi, bu mirasın Türkiye ve dünya genelinde daha iyi tanınması. Son olarak, İzmir kültür mirasına dair güncel akademik bulguların şehrin ekonomik, toplumsal ve mekansal gelişimine rehberlik etmesi. Bu noktada, İzmir’in ekolojik koridorlarıyla iç içe tasarlanan İzMiras rotaları özel bir önem taşıyor.

Ofis tarafından uygulanan Dünya’nın İzmir Mirası programı, İzmir’in binlerce yıldır katman katman oluşan tarihsel, kültürel ve doğal mirası ile günümüz arasında köprüler kuruyor. İZPA, kültür mirasını sadece geçmişin korunması gereken izleri olarak değil, geleceğe rehberlik edebilecek bir kaynak olarak tanımlıyor.

İmece İzmir Ofisi aynı zamanda İzmir’in geçmiş ve günümüzdeki çok kültürlü yapısının, sanatsal, görsel ve işitsel belleğinin derlenmesi için çalışıyor. Bu çalışmalar İzmir Kültürü Araştırmaları Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.