İzMiras

İzMiras Programı: Geçmişimizle Uyum

İzMiras Programı, İzmir'in 8,500 yıllık kültürel mirasını koruma, gelecek nesillere aktarma, dünya genelinde ve özellikle İzmir halkı arasında farkındalığını artırma amacıyla faaliyetler yürütüyor.

Döngüsel Kültürün temel taşlarından biri olan geçmişimizle uyum ilkesiyle çalışan İzMiras programı, kültürel ve doğal mirası sadece tarihi yapıların bir koleksiyonu olarak değil, şehrin kimliğinin canlı ve nefes alan bir parçası olarak görmektedir. Bu miras, ilham ve inovasyonun kaynağıdır.

Binlerce yıldır İzmir'in dokusuna işlenmiş olan zengin kültürel ve doğal mirasın kutlanmasıyla, program yeni ve inovatif yaklaşımlarıyla, sosyal ve mekânsal gelişime ilham vermek istiyor.

İzMiras programı, kültürel mirasın sadece geçmişle ilgili olmadığını, aynı zamanda geleceği de şekillendiren önemli bir kaynak olduğunu kabul ediyor. Geçmişi anlamak, bugün hakkında içgörüler sağlayabilir ve miras, insanları birbirine bağlayan sosyal bir bağ olduğu için paylaşılan bir aidiyet duygusunu güçlendirebilir. 

İzMiras yaklaşımı işbirliğine, topluluk katılımına ve sürdürülebilir ve kültürel açıdan hassas gelişme uygulamalarının teşvik edilmesine dayanıyor. Bu saygı ve işbirliği ruhuyla, yerel topluluklar, işletmeler ve diğer paydaşlarla birlikte İzmir'in eşsiz kültürel ve doğal dokusunun korunması ve kutlanması için çalışıyoruz.

Bu programın temel amaçları üç farklı boyutta şekillenmektedir. İlk olarak, İzmir'in kültürel mirasına yönelik yerel topluluklar arasında farkındalığı artırmak. İkinci olarak, bu mirasın Türkiye ve dünya çapında tanınmasını sağlamak. Son olarak, şehrin ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişimini yönlendirmede ve yeniliklere ilham vermede şehrin kültürel mirasına dayanan akademik araştırmaları kullanmak.

İzMiras Programı, projelerini uyguladığı alanlar belirlemiştir. Bu alanlardan biri olan İzMiras rotaları, farkındalığı artırmayı, sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi ve ziyaretçilere tarih, kültür ve doğayı birleştiren eşsiz bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Şu anda geliştirilen iki İzMiras rotası, "Bir Günde 8,500 Yıl" Rotası ve "İzmir Tarihi Su Yolları" Rotası olarak adlandırılmaktadır.

İzMiras Programı projelerinin tamamı aşağıdaki gibidir:
Bir Günde 8500 Yıl Rotası
İzmir Tarihi Su Yolları 
Dünya'nın İzmir Mirası
İzmir Araştırmaları