Akdeniz'de Yaşam

Enerji, gıda, göç ve iklim krizini eş zamanlı olarak yaşadığımız bir çağdayız. 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde yetmişinin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Bu süreçte kentlerde yaşanan sorunlar artmasına rağmen, bu sorunları çözmeye yönelik öneriler de çeşitleniyor. Çözümlere yönelik iş birliği yaptığımız yerel ve uluslararası paydaşlarımız her geçen gün artıyor. 

Farklı coğrafyalarda olsalar da şehirlerimizde yaşanan sorunlara ilişkin geliştirdiğimiz çözüm önerileri bizleri ortak bir noktada buluşturuyor. Bu anlayışla Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Planlama Ajansı, Akdeniz Havzası'ndaki kentlerin durumunu güncel krizler bağlamında ele alan “Akdeniz'de Doğayla Birlikte Yaşamak” başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik, küresel ve bölgesel olarak Akdeniz'le ilgilenen akademisyenler, kent yöneticileri ve uzmanları buluşturuyor. Üç oturumdan oluşan buluşmanın ilk oturumu “Değişen dünyada Akdeniz” çağımızın küresel krizlerine ve belirsizliklerine odaklanacak. İkinci oturum “Akdeniz’de bölgesel miras ve ekoloji” bölgesel doğal ve kültürel mirasın öncülüğünde sürdürülebilir kalkınmanın taşıyıcısı nehir havzaları irdelenecek. “İzmir ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri” oturumunda bu hedeflerin yerelleştirilmesine dayalı yeni yönetişim planları tartışılacak.

Düzenleyenler Hakkında:

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir merkezli kuruluşlar,  İzmir'de kentleşme ve doğa temalarına odaklanan komitelerle ortak çalışma faaliyetleri yürütmektedir. Bu yapı, kentin yerel ve küresel bağlamı arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır. İZPA, CittaSlow Metropol kriterleri ve döngüsellik ilkeleri odaklı stratejiler ve projeler üretmek için akademik verileri, vatandaş görüşlerini ve ekosistem verilerini girdi olarak kullanmaktadır. Ajans, İzmir’den başlayarak tüm dünyada, doğanın kentsel kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini, döngüsel kültürün yeni toplumsal, ekonomik ve mekânsal tasarım parametreleriyle şehirciliğin geleceğini tanımlayabileceğini savunmaktadır.

Ege Belediyeler Birliği 1986 yılında kurulmuştur. Birliğin kapsamını oluşturan Ege Bölgesi’ndeki faaliyet ve girişimleri, üyeleri ile koordineli olarak yürütmektedir. Birliğin amacı üye belediyeleri bilgilendirmek, mali imkanlarını etkin kullanmalarını sağlamak, yerleşim planlarını düzenleyip geliştirmek ve kültür, eğitim, hukuk, mevzuat alanlarında danışmanlık hizmetleri vererek üyelerine yol göstermektir. Ege Belediyeler Birliği, diğer bölgesel birliklerle birlikte çalışmaktadır. Üyelerini Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki gelişmeler hakkında bilgilendirme çalışmalarını da yürütmektedir. Ege Belediyeler Birliği kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplantı, seminer, panel ve sempozyum düzenleyerek üye belediyelere aktif ve sürekli katkı sağlamayı hedeflemektedir.