Döngüsel Kültür

2021 yılında İzmir'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'nde, dünyadaki yaşamı yeniden canlandırmak için yeni bir kavram geliştirdik: “Döngüsel Kültür”. Bu kavram kültürü, yapıyı birbirine bağlayan harç, bir ağacın köklerini ve dallarını birbirine bağlayan su damlaları olarak kabul eder. 

Döngüsel kültür, bireysel sorunları geçici olarak çözen günlük uygulamaların ötesine geçer. Bunun yerine, insan ve doğa ile geçmiş ve gelecek arasındaki uyumu teşvik ederek şehirlerimizin bütüncül bir dönüşümünü hedefler. Bu nedenle İZPA, döngüsel kültürü döngüsel şehirciliğin özü olarak görmektedir.

Döngüsel kültür dört ayak üzerinde yükselir: Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişle uyum ve değişimle uyum.

Doğayla Uyum

Doğa, insanlığın merkezde olduğu bir “çevre” değildir. Hayatın kendisidir. Bugün doğayı bir bütün olarak kucaklayan şehirler geliştiremedik. Buradan çağımızın çoklu krizleri doğdu: İklim krizi, biyolojik çeşitlilik krizi, plastik krizi ve diğerleri. Bu nedenle döngüsel kültürün ilk ayağı doğa ile uyum, doğanın haklarının değerini bilmek üzerine kuruludur.

Birbirimizle Uyum

Dünyanın bu denli ihtiyacı olan bir dönüşümü gerçekleştirmek istiyorsak, döngüsel kültürün ikinci ayağı da bir başka temel çıkış noktasını oluşturmaktadır: Birbirimizle uyum. Bu, hayatımızın her dakikasında herkes için eşit yurttaşlığı güvence altına alan demokrasi anlamına gelmektedir.

Geçmişle Uyum

Üçüncü boyut olan geçmişle uyum, geçmişin çoklu kültürlerine uyum sağlamadan şehirlerin geleceğini tasarlamanın mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Dünya çapındaki eski uygarlıklar, sürekli değişen bir dünyada, gelecek için bitmeyen ilham kaynakları geliştirdiler ve biriktirdiler.

Değişimle Uyum

İzmirli kadim düşünür Herakleitos, “Değişmeyen tek şey değişimdir” demiştir. Bu söz, kültürü bir dogmaya, bir ideolojiye, bir iktidar tahakkümüne dönüştürebilecek tüm olasılıkları engeller. Bu nedenle değişimle uyumu, dünyadaki diğer şehirlerle ittifak içinde daha adil ve değişime açık bir şehir yaratmak için dördüncü hareket noktamız olarak görüyoruz.