Genel Bakış

İZPA, döngüsel kültürün ayaklarını temsil eden dört farklı çalışma ofisinden oluşuyor. Bu ofisler, ayrık birer departman olarak değil, doğaları gereği bir bütünün parçası olarak hizmet veriyor.

Ekosistemİzmir Ofisi, kendinden sonraki ofisler için gerekli mekânsal planlamaları öneriyor ve örneklerin oluşması için çalışıyor.

İmeceİzmir Ofisi, Ekosistem İzmir Ofisi tarafından tasarlanan yenilikçi şehir altyapısının İzmirliler tarafından daha etkin kullanımını hedefliyor. Şehrin mekanlarının sivil toplum, sanatçılar ve şehrin tüm paydaşları tarafından aktif kullanımını sağlıyor. Şehrin döngüsel tasarımının aynı zamanda ekonomik demokrasinin bir temeli olması için tasarımlar ve uygulama projeleri gerçekleştiriyor. 

İzMiras Ofisi, İzmir’in geleceğini belirleyen tasarımlar gerçekleştirirken şehrin somut ve somut olmayan kültür mirasının temel bir referans kabul edilmesi için çalışıyor. Şehirde bugün yapılan inovasyonlar için geçmişin referanslarını süzerek yeni ilham kaynakları oluşturuyor.

Son olarak, Vizyon İzmir Ofisi, değişimle uyum sağlayabilmek için gerekli bilgi birikimini ve insan kaynağını geliştiren programlar uyguluyor. Şehrin inovasyon planlamasını gerçekleştiriyor. İzmir’i ekonomisi daha güçlü, daha adil, afetlere karşı dirençli ve doğayla uyumlu bir şehir olabilmek için geleceğe hazırlıyor.