İzmir’in Kentsel Havzaları

İzmir'in Kentsel Havzaları projesiyle, döngüsel kent planlamasına temel oluşturmak için kentin doğal kırmızı çizgilerini belirledik. Bunlar;

1. Fay Hatları
2. Dereler ve Taşkın Alanları
3. Tarihsel Miras
4. Hassas Ekosistemler
5. Tarıma Elverişli Ova Arazileri

Yukarıda listelenen temel katmanları üst üste bindirdiğimizde, yoğun geliştirmeden kaçınmamız gereken en kritik alanların ana hatlarını çizen net bir resim ortaya çıkıyor. Kentin bu kritik alanların dışındaki kesimleri, İzmir'de daha yoğun kentsel gelişim için daha büyük potansiyel sunmaktadır. Bu tür geliştirme alanları, on arazi kullanımı kategorisinden oluşur. Bunlar;

1.   Yeşil Alanlar
2.   Meskun Alanlar
3.   Ulaşım
4.   Sosyal Alanlar
5.   Eğitim
6.   Sanat Adaları
7.   Ticaret
8.   Eğlence & Turizm Alanları
9.   Kamusal İdari Binalar
10. Sanayi

Bu metodoloji ile karşımıza yeni olmayan ama unutulan bir planlama yaklaşımı çıkıyor: havza ölçeğinde planlama. İzmir Kentsel Havzaları projesinin amacı, kentin doğasında var olan yetenek ve potansiyelleri uyumlu hale getirmektir. Bu proje, dayanıklılığı, gıda güvenliği, tarihi mirası, kritik altyapısı, yeşil-mavi altyapısı ve demografik yapıları dahil olmak üzere şehrin dijital ikizini oluşturacaktır. Bu dijital ikiz, İzmir'i döngüsel bir şehir yapmak için doğru politikaları belirlemede en önemli rehber olacak.

İzmir'in Kentsel Havzaları projesi, uluslararası işbirlikleri ağı oluştururken yerel düzeyde kamu ve sivil paydaşlarla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. İzmir, Doğayla İç İçe Şehirler, Biyofilik Şehirler ve Milli Park Kent Vakfı gibi yeni şehircilik konseptlerine odaklanan küresel girişimlerle ortaklık kuruyor.