Nasıl Çalışıyoruz?

İZPA, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki diğer kurumlar ve farklı konulara odaklanan on ayrı ihtisas komitesinin ortaklaşa çalışmasıyla faaliyet gösteriyor. 

İZPA’nın duyargaları olan bu komiteler, kadın ve erkeklerin eşit sayıda olduğu; İzmir, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden üyeleriyle çoğulcu bir yapı olma özelliği taşıyor. Bu yapılanma modeli İzmir’in yerellik ve evrensellik arasındaki uyumunu sağlayan bir köprü görevi görüyor. 

Akademik veriyi, vatandaş görüşlerini ve ekosistem verilerini bir girdi olarak kullanan İZPA, CittaSlow Metropol ve döngüsel şehir kriterlerini, İzmir için ortak akılla strateji ve projeler üretmek için kullanıyor.

Özünde doğamızla, birbirimizle, geçmişle ve değişimle uyumun yer aldığı döngüsel bir İzmir için şehrin tüm paydaşları ile birlikte faaliyet gösteriyor.