Nasıl Çalışıyoruz?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı (İZPA), belediyenin çeşitli birimleri ve diğer kurumlarla sinerji içerisinde çalışmaktadır.

İZPA, İzmir için stratejiler ve eylem planları geliştirmek için temel girdiler olarak bilimi, ekosistem bilgilerini ve yurttaş katılımını esas alır. Bu stratejiler ve faaliyetler, uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde faaliyet gösteren üç komite tarafından denetlenmektedir. Bu komitelerin üyeleri aynı zamanda, sektörel programları tasarlayan tematik çalışma gruplarında da yer almaktadır.

İZPA’nın komiteleri ve çalışma grupları, aynı zamanda İzmir ile dünyanın dört bir yanındaki şehirler arasındaki sinerjiyi güçlendirmek için çalışırlar. İzmir ve diğer metropoller arasındaki güçlü etkileşim, döngüsel şehirlerin gelişimini hedefleyen Döngüsel Kültürlü Şehirler İttifakı'nın temelini oluşturmaktadır