İzmir Akdeniz Akademisi kurul toplantısı yapıldı

İzmir Akdeniz Akademisi kurul toplantısı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Akdeniz Akademisi’nin yeni vizyonuyla temel çalışma prensiplerini ve planını oluşturmak, İzmir'in stratejik önceliklerini gözeterek sunulan projeleri disiplinler arası ve disiplinler ötesi bir perspektifle değerlendirmek ve geliştirmek için kurul toplantısı düzenlendi.

17 Nisan Pazartesi günü yapılan toplantı çeşitli disiplinlerden akademisyenler ve uzmanlardan oluşan Kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Akademi Kurulu’nun bu ilk toplantısı ile Kurul üyeleri ve kurum çalışanları yeni dönem hazırlık çalışmalarına başladı.