İmeceİzmir

İmece İzmir Programı: Birbirimizle Uyum

İmece İzmir Programı, İzmirliler ve şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte ortak aklı esas alan tasarımlar üretilmesi için çalışmalar yürütüyor. Demokrasi kavramının doğduğu bölge olan İzmir’de, güçlüyü kollayan adalet anlayışı yerine gücünü uyumdan alan çoğulcu bir kültürün gelişmesini destekliyor.

İsmini, Anadolu’da dayanışmanın ve birlikte üretmenin en güzel halini özetleyen “imece” kültüründen alan İmece İzmir Programı’nın ana odağı, kentteki refahın artırılması ve adil bir şekilde paylaşılması. Program, bu hedefe ulaşmak için kent vizyon ortaklığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şehrin diğer paydaşları arasında ortaklıklar kuruyor.

Şehrin açık alanları farklı ekonomik ve sosyolojik karaktere sahip toplulukların bir araya gelmesi için kapalı mekanlara göre çok daha geniş fırsatlar sunuyor. İmece İzmir Programı, bu noktadan hareketle şehrin yeşil ve açık alanlarını temel hareket sathı olarak tanımladı. Program, şehir merkezinden kırsal alanlara uzanan beş ekolojik koridor yoluyla metropol ve kırsal alanlar arasında bağ kurmayı, sosyal ve kültürel açıdan özgün ancak birbirinden habersiz mahalleleri birbiriyle buluşturmayı hedefliyor. Yürüyüş ve dinlenme alanlarını çoğaltarak mahalle kültürünün yeniden canlanması için çalışıyor. İmece İzmir Programı bu çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi ve CittaSlow Metropol ofisleriyle eşgüdüm içerisinde gerçekleştiriyor.

Şehrin açık alanlarının toplumsal etkileşim ve sanatsal faaliyetler açısından daha yoğun kullanımı için Meydanİzmir ve Doğa Sanatları programlarını uyguluyor. 

Öte yandan, demokrasinin temel ayaklarından biri olan ekonomik demokrasiyi İmece İzmir Programı'nın ana programlarından biri olarak geliştiriyoruz. Ekonomik demokrasi, demokrasiyi ekonomik gelişimin temel girdilerinden biri olarak kabul ediyor ve kooperatifçiliği İzmir ekonomisini geliştirmenin ana yöntemlerinden biri olarak yaşamın her alanında destekliyor. Bazı önemli etkinlikler ve projeler:

İzmir Edebiyat Festivali
Yaşar Kemal Sempozyumu
Bizİzmir Hareketi
İzmir Yeryüzü Vatandaşları
Avrupa Demokrasi Başkenti Şehriler Ağı

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi
Mahalle Bostanları