Bizİzmir Hareketi

Bizİzmir Hareketi, şehrin ekonomik, sosyal, ekolojik ve kültürel gelişimini desteklemeyi amaçlarken ve İzmir gibi yerel ve aynı zamanda evrensel bir topluluğa ait olma duygusunu teşvik ediyor. Program, İzmirlilerin yaşam kalitesini arttırma tutkusuna sahip bireyler ve kuruluşlar arasında sinerji yaratmayı ve büyütmeyi amaçlamaktadır.

Bizİzmir Hareketi, mahalle ölçeğinde yerel yönetimde vatandaş katılımını arttırarak, katılımcı bütçeleme ve karar alma süreçlerini güçlendirmeye odaklanır.

Bu program, iş birliği ve yenilikçi yaklaşımlarla şeffaflığı teşvik ederek ve daha kapsayıcı, sorumlu ve duyarlı yerel yönetim araçları oluşturarak, mahalle sakinlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Hareket, aşağıdaki dört ana bileşenden oluşmaktadır:

Mahalle Meclisleri
Mahalle Meclisleri, İzmir'in belirli bölgelerinden gönüllülerden oluşacaktır. Program, Citta Slow, Acil Çözüm Ekibi ve Mera İzmir (toplamda dört) mahallelerinde pilot uygulama ile başlayacak ve diğer bölgelere yaygınlaştırılacaktır. Meclisler, mahallede etkin olan her sivil inisiyatife açık olacaktır. Mahalle Meclisi üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine rehberlik etmek için danışma kararları almak amacıyla çalışacaktır.

Katılımcı Bütçeleme
Mahalle sakinlerinin, kendi mahalleleri için ayrılan kamu kaynaklarının tahsisine etki edebilmeleri için çevrim içi katılımcı bütçeleme mekanizması tanıtılacak ve kurumsallaştırılacaktır.

Katılımcı Karar Alma
Aktif vatandaş katılımı ve yerel yönetim süreçlerine katılım, çevrim içi Bizİzmir portalı kullanılarak kolaylaştırılacaktır. Vatandaşlardan, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri hakkındaki görüşlerini paylaşmaları veya oy kullanmaları istenecektir. Bu, İzmirlilerin ait olma duygusunu ve güçlenme hissini destekleyecektir.

Toplum Katılımına Alan Açma
Seçilmiş Yaşayan Parklar, İzmirlilerin gönüllü olarak düzenleyebileceği "Çık Dışarı Oynayalım" etkinlikleri için açılacaktır. İzmir şehrinin en güzel açık alanlarında, sanat etkinlikleri, atölye çalışmaları ve diğer yaratıcı buluşmaları düzenlemek isteyen sivil gruplara temel destek sağlanacaktır.

Sonuç olarak, Bizİzmir Hareketi, İzmirlilere şehirlerinin geleceğini kapsayıcı bir şekilde şekillendirme konusunda kolektif bir istek kazandıracaktır. Farklı paydaşları bir araya getirerek ve iş birliğini teşvik ederek, bu girişim İzmir'in ilerlemesine olumlu katkı yaparak şehri daha canlı, refah dolu hale getirecektir.