Başka Bir Tarım Okulu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kırsal havzalarını, yerel üreticilerin doğayla uyum içinde kültürel ve ekonomik olarak beslenebileceği alanlar olarak görmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki kurum tarafından yürütülen bütüncül bir strateji uygulamaktadır. İlk kurum, İzmir Planlama Ajansı (İZPA)'nın bir direği olarak çalışan İzmir Tarım Geliştirme Merkezi'dir. İkincisi ise, Belediyenin tarım stratejisinin uygulanmasını destekleyecek insan kapasitesini artırmayı amaçlayan Döngüsel Tarım Okulu'dur.

İZPA ve İzTarım (İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım şirketi), Döngüsel Tarım Okulu'nun müfredatını oluşturmak için birlikte çalışmaktadır.

Döngüsel Tarım Okulu programının dört kriteri bulunmaktadır:

  1. Mülkiyet temelli üretim yerine tarımın havza genelinde planlamasını desteklemek.
  2. Biyocoğrafi parametreleri ve desenleri ürün tanımının temel giriş noktası olarak almak.
  3. Tarımı, mal üretiminin lineer bir süreci olarak değil, döngüsel ve çok boyutlu bir tasarım süreci olarak algılamak.
  4. Tarımı, yalnızca gıda üretimine atıfta bulunan bir kültürel varlık olarak değil, aynı zamanda insanlığın doğa, birbirleri, geçmiş ve değişimle uyumunu devam ettiren bir fenomen olarak görmek.

Bu hedeflere ulaşmak için müfredat, çeşitli eşsiz dersleri ve yenilikçi yöntemleri içerecektir. Dersler, Sosyal Antropoloji, Ekolojik Demokrasi, Göç Ekolojisi, Biyocoğrafya, Uygulamalı Tarım Tasarımı vb. konuları içerecektir. Okulun yöntemleri, doğa okuryazarlığı, deneysel tasarım, gözlem teknikleri vb. alanları kapsayacaktır.

İZPA ve İzTarım, döngüsel tarım programını 2024 yılının sonuna kadar başlatmayı planlamaktadır. Program, 2025 yılının ortalarına kadar İzmir'in Bademler köyünde faaliyete geçecek olan Tarım Lisesi'nde öncelikle uygulanacaktır.