Döngüsel Kültür Kentleri

Dirençli, toplumsal olarak uyumlu şehirler tasarlama arzusuyla kurulan Döngüsel Kültürlü Şehirler İttifakı, farklı düzeylerde yaşama geçirdiğimiz uluslararası bir iş birliği ağıdır. Dünya çapında çok sayıda yerel yönetim ve ağ da döngüsel kültüre sahip şehirleri desteklemek için araçlar geliştirmeye başlamıştır. CittaSlow, Green Cities, Biophilic Cities, National Park Cities, Rewilding Cities, Net Zero Cities ve Fair Cities bu ağlardan bazılarıdır.

Ancak, döngüsel şehirciliği büyütmek için çabalarımızı birleştirmek ve hızlandırmak acil bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu görev, kentsel alanların yasal olarak sınırlandırılması yerine şehirlerin ayak izi tabanlı tasarımı ve gelişimi aracılığıyla ekolojik ve sosyal etki bölgelerini içerilmesidir. Bu sayede “döngüsel kültüre sahip her şehir” muhtemelen tüm kıtalara, ekosistemlere ve gelecek nesillerin yaşamları da dahil olmak üzere dünyamızın farklı çağlarına doğru genişleyen gerçek sınırlarını bilebilecektir.

Bu nedenle Akdeniz'den güçlü bir mesaj gönderiyor ve Döngüsel Kültürlü Şehirler İttifakı kurulması çağrısında bulunuyoruz. Böyle bir ittifak, şehirlerimizi insanların ve yaşam ağının tamamının nefes alabileceği mekanlara dönüştürme yolundaki yerel, bölgesel ve küresel çabalarımızı ciddi şekilde ilerletebilir ve sinerji sağlayabilir.

Küresel krizleri çözmeye yönelik münferit çabalarımızın tek başına işe yaramayacağı açıktır. Eylemlerimiz arasındaki uyum, doğa ile uyum kadar önemlidir. Bu nedenle, Akdeniz'den başlayarak küresel bir “Döngüsel Kültüre Sahip Şehirler İttifakı” oluşturmak için kentsel dünyaya ilham vermeliyiz.