İzmir Yeryüzü Vatandaşlığı

"İzmir Yeryüzü Vatandaşları" programı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılamak amacıyla özel sektör ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında doğrudan iş birliğini sağlamak üzere İzmir Planlama Ajansı tarafından başlatılmıştır.

İzmir Yeryüzü Vatandaşları programı, özel sektör ve yerel yönetimin, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile uyumlu projelerini karşılıklı olarak destekleyebilecekleri çevrim içi bir platform üzerine dayanmaktadır.

Program, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen projeleri uygulamak ve finanse etmek amacıyla vatandaşların, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimin birlikte hareket edebilmelerini sağlayacak ortak bir ajanda geliştirme imkânı sunar.

Paydaşlardan herhangi biri, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile uyumlu bir projeye yatırım yaparak "İzmir Yeryüzü Vatandaşı" olabilir. Bu çerçevede, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, portal üzerinden finansman veya maddi destek için uygun olan bir SKH projesi önerme imkanına da sahip olacaklardır. Portala yüklenen herhangi bir proje veya destek önerisi, İZPA Sekretaryası tarafından doğrulanmaya tabi olacaktır.

Bu program ile amaçladığımız, farklı paydaşlarla bir araya gelerek hem yerel hem de küresel zorluklara birlikte çözüm bulmaktır. Anadolu'nun "imece" kültürünü canlandırarak, ilgili projelere çeşitli katkılar sağlanmasıyla yerel demokrasinin güçlenmesi hedeflenmektedir.