Dünyanın İzmir Mirası

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Ağustos 2020 tarihinde Bergama Asklepion'da yapılan toplantısında, Zeus Sunağı’nın Berlin Bergama Müzesi'nde bulunduğu şu anki konumundan Bergama'ya geri getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına oybirliğiyle karar vermiştir. Bu kararın ardından, Zeus Sunağı’nın Bergama'da restore edilmesine yönelik çalışmalar, İzmir Planlama Ajansı tarafından yönetilen İzmir Miras programı kapsamında İzmir Dünya Mirası stratejisine dahil edilmiştir.

İzmir Dünya Mirası stratejisi, İzmir'in 8,500 yıllık kültürel mirasını korumak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya çapında tanınırlığını artırmak amacıyla, geçmişimizle uyumlu döngüsel kültür teması altında projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kültürel mirasın yerel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya entegre edilmesini ve şehrin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bergama, İzmir'in bir ilçesidir ve Zeus Sunağı’na ev sahipliği yapmaktadır, dolayısıyla Bergama Müzesi'nin doğum yeri olarak kabul edilir. Ancak, İzmir, Bergama ve Zeus Sunağı arasındaki ilişki iyi bilinmemektedir. Örneğin, Zeus Sunağı yılda neredeyse bir milyon turisti çekerken, sunağı barındıran Bergama çok az ziyaretçi almakta ve Bergama'nın aynı zamanda İzmir'in bir parçası olduğu geniş çapta bilinmemektedir. İzmir Turizm Stratejisine göre, Bergama yılda sadece 40,000 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

İzmir Dünya Mirası stratejisi, Zeus Sunağı'nın Bergama ve İzmir bölgelerindeki Anadolu medeniyetinin bir vasiyeti olduğunu ve modern İzmir'in bu medeniyeti sahiplendiğini anlatmak için tasarlanmıştır ve İzmir Dünya Mirası stratejisi üç aşamada planlanmıştır:

Aşama 1: İzmir Dünya Mirası: Bergama
Aşama 2: Pergamon'un Evi: İzmir
Aşama 3: Zeus Altarının Relokasyon ve Post-Relokasyon Eylem Planı 

Bergama, hem mekânsal hem de ismen birinci etabın odak noktasıdır. Kampanyanın başlangıç aşamasında, İzmir içinde dünya mirasının önemine dair farkındalığı artırmak için uluslararası etkinlikler ve toplantılar düzenlenecektir. Bu aşama, dokuz eylemden oluşmakta ve Bergama'daki kültürel mirasın görünürlüğünü artırmayı ve İzmir'de bu eşsiz mirasın korunmasına yönelik eylemleri teşvik edecektir.

İkinci aşama, İzmir'in zengin medeniyetini Türkiye dışına taşımayı hedeflemektedir. Bu aşama, beş eylemden oluşmakta ve özellikle "Pergamon'un Evi: İzmir" seyahat sergisine odaklanmaktadır. Amaç, Bergama'nın önemli katkılarını da içeren İzmir'in kültürel mirasını sergilemek ve tanıtmaktır. Bu kapsamlı tanıtım, İzmir ve Bergama'nın bölgenin kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.

Üçüncü aşama, Zeus Sunağı’nın restore edilmesi üzerine araştırmayı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yerinden alınmış kültürel varlıklar alanında tanınmış üniversiteler ve kurumlarla işbirliği kurularak, Zeus Sunağı’nın yer değiştirme ve sonrasındaki strateji ve eylem planının hazırlanması hedeflenmektedir.