Hareketlilik Adası

Hareketlilik adalarının amacı, çeşitli altyapıları, ekipmanları ve hizmetleri bir araya getirerek şehrin farklı bölgelerine erişmek isteyen yurttaşlar için şehir içerisinde seyahat etmeyi çekici hale getirmek ve seyahatin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bir hareketlilik adası seyahat seçeneklerinin olması ve bu seçeneklerin kolaylık sağlaması, giderek artan erişilebilirliği, tasarımı ve çekici görünümü sayesinde temiz, yeşil, uygun maliyetli ve sağlıklı bir yolculuğu mümkün kılmayı amaçlar. Hareketlilik adaları, kentsel hareketliliğin geleceğinde merkezi bir unsur haline gelecektir.

İZPA İzmir Dönüşüm Ofisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi ile iş birliği içerisinde İzmir genelinde hareketlilik adalarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. İlk olarak, altı örnek alan arasında düşük emisyon bölgesi olarak belirlenen Alsancak'ta bir hareketlilik adasının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Orta vadede, Halkapınar Transfer Merkezi ve Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda iki hareketlilik adasının daha uygulamaya alınması düşünülmektedir.

Hareketlilik adalarının hayata geçirilmesi, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir) çerçevesinde koordine edilmektedir. SUMP İzmir katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiş, uzun vadeli sürdürülebilir bir kentsel hareketlilik planıdır. Plan, İzmir'deki sürdürülebilir kentsel hareketliliğin mevcut durumunu analiz ederken uzun vadeli bir vizyon, net ve belirli amaçlar, gelecek senaryoları, etkili önlemler ve eylem planları, bütçe, finansal seçenekler ile izleme stratejileri de içerir.

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SHKP), 2050'ye kadar İzmir'deki hareketlilik ve trafik gelişimi için ölçülebilir hedefler ve yönergeler belirleyecektir. Ayrıca, bisiklet, toplu taşıma, otopark ve trafik güvenliği gibi çeşitli alanlarda bu hedeflere ulaşmak için somut önlemler tarif edilecektir.

SHKP İzmir'i farklı kılan, yaya, bisiklet, toplu taşıma, motorlu taşıt trafiği ve demiryolu sistemleri de dahil olmak üzere tüm ulaşım seçeneklerine ilişkin kapsamlı yaklaşımdır. Ayrıca trafik güvenliği, kentsel gelişim, iklim önlemleri, hava kirliliği, çevreci sürücüler, yeni hareketlilik türleri ve dijitalleşme gibi hareketlilikle ile ilgili diğer tüm konuları da ele alır.