İzmir Araştırmaları Projesi

İzmir Araştırmaları Projesi, İzmir edebiyatını genç nesillere ve araştırmacılara erişilebilir kılmayı amaçlayan kapsamlı ve disiplinlerarası bir masa başı çalışmasıdır.

Proje, İzmir ile ilgili geniş bir yelpazede konulara odaklanarak farklı dillerdeki yayınları ve materyalleri bir araya getirir. Bu konular arasında İzmir'in tarihsel gelişimi, kentsel dönüşümü, kültürel mirası, sosyal yapı, ekonomik dinamikleri ve siyasi manzarası gibi alanlar bulunmaktadır. Araştırma bulgularının şehrin geçmişini ve günümüzü daha iyi anlamaya katkı sağlaması, politika yapımı ve gelecek planlamasına bilgi sağlaması beklenmektedir.

Proje, İzmir'in tarihsel, kültürel ve sosyal açıdan önemli olan varlıklarını belgelemeyi, korumayı ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Farklı alanlardan araştırmacılar arasındaki disiplinlerarası yaklaşım ve işbirliği, İzmir'in kapsamlı ve incelikli bir anlayışının geliştirilmesine olanak tanıyacaktır.

İzmir Araştırmaları Projesi, araştırma bulgularının yerel topluluklar ve paydaşlar tarafından erişilebilir ve kullanışlı olmasını sağlamak için yerel topluluklarla ve paydaşlarla etkileşime girmeyi taahhüt ediyor. Bu, akademisyenler, politika yapıcılar ve diğer yerel paydaşlar arasında sürekli bir diyalogun teşvik edilmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, benzer amaçlarla çalışan diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurulacaktır.

Çalışma, arşiv araştırması, mülakatlar ve veri analizi gibi çeşitli araştırma yöntemlerini içerecektir. Sonuçlar, proje web sitesi ve yılda iki kez düzenlenecek Uluslararası İzmir Araştırmaları Konferansı aracılığıyla yayımlanacaktır.