Yamanlar Yolu

Kuzey Rotası Yamanlar Yolu, İzmir'in Doğa ile Uyumlu Yaşam Stratejisi'ne dahil edilen İzMiras Rotaları'ndan biridir. Ekolojik koridorlarla iç içe tasarlanan İzMiras Rotaları, şehir merkezi ile doğal alanlar arasında kesintisiz bir bağlantı yarattığı için özel bir öneme sahiptir. Bu rotalar, İzmir Körfezi'ni çevreleyen İzmir Deniz Kıyı Rotası tarafından birbirine bağlanır ve doğanın şehir içine etki etmesine olanak sağlayan bir yeşil koridor oluştururken, şehir sakinlerinin doğal alanlara erişimini sağlar ve şehrin farklı bölgeleri arasındaki ekonomik ve kültürel bağları güçlendirir. İzMiras Rotalarının dört temel amacı vardır: doğanın kente erişimini sağlamak, insanların kırsal alanlara doğayla uyumlu erişimini sağlamak, döngüselekonomiyi teşvik etmek ve kentsel ve kırsal alanlar arasında ekonomik ve kültürel yayılımı güçlendirmek.

Kuzey Rotası Yamanlar Yolu'nun toplam uzunluğu yaklaşık 18 kilometredir ve Bostanlı Günbatımı Manzara Teraslarından başlayarak Bostanlı Deresi boyunca ilerleyerek Yamanlar Dağı'na kadar uzanırken 13 mahalleden geçmektedir. Rota, Bostanlı Feribot İskelesi, Örnekköy, Yamanlar Yaşayan Parkı, Yamanlar Köyü ve Yamanlar Sanatoryumu gibi birçok kesişim noktasına sahiptir.

Rotada iki aşama bulunmaktadır. İlk aşama olan 10 kilometrelik bölüm, rotanın kentsel katmanlarını kapsamakta ve Örnekköy Mezarlığında sona ermektedir. Rota burada tamamlanarak rekreasyon alanına geçilebilir veya Yamanlar Yaşayan Parkı, Yamanlar Köyü ve Yamanlar Sanatoryumu'na ulaşmak için devam edilebilir. Yamanlar Dağı Tabiat Parkı'nda yer alan ve Grand Plaza tarafından restore edilen Yamanlar Sanatoryumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal turizm merkezi olarak hizmet verecek tarihi bir yapıdır. Yamanlar Yolu birbirinden çok farklı dört peyzaj katmanına tanıklık etmektedir:

  • Yoğun ve nispeten düzenli kentsel doku
  • Giderek düzensizleşen ve plansız bir yerleşim alanı
  • Olağanüstü zeytin ağaçları ve mera alanları mozaiği ile kadim bir kırsal manzara
  • Doğal bir orman ekosistemi
     

Bu kentsel peyzaj varyasyonlarına paralel olarak sosyokültürel doku, günlük yaşam pratikleri, sosyoekonomik örüntüler, doğal peyzaj ve kültür-doğa etkileşimleri de güzergah boyunca büyük farklılıklar yansıtmaktadır.

Dolayısıyla rota, ekolojik bir koridor oluşturmanın yanı sıra, geleneksel olarak birbirinden ayrılmış mahalleler arasında doğrudan etkileşimi artıran kesintisiz bir aks sağlamaktadır. İzmir'in farklı topluluklarını birbirine bağlayan bir sosyal koridor görevi görmektedir. Aynı zamanda, kentlilerin ve turistlerin rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamakta ve kadim üretim peyzajlarını, flora ve faunayı korumaktadır. 

Yamanlar Yolu, kırsal ve kentsel eşikleri yeniden tanımlarken bir yandan da birçok hedef belirlemektedir: kentlileri yürürken keşfetmeye teşvik etmek; esnek, yenilenebilir, dirençli ve akışkan şehirler tasarlamak; ekolojik koridorları yoğun metropol alanlarına ve kentsel dokuya sızdırmak; yeşil ve mavi koridorlar oluşturmak; ve farklı kırsal ve kentsel peyzajları ve toplulukları bir araya getirmek.

Kentsel alanda Bostanlı deresini izleyen rota, kırsal alanda bölgede yaşayan çobanlar ve köylülerle birlikte eski patikalar izlenerek belirlenmiştir. Örnekköy Mezarlığı'ndan sonraki rota alternatifleri, yürüyüş için en uygun yollar, en az doğal hasar olan yollar ve doğal ve kültürel çekiciliğe sahip yollar dikkate alınarak belirlenmiştir.